תיכון אהל שם | עתודה למנהיגות מדעית - טכנולוגית

 

קישור לאקדמיה בתיכון  https://www.openu.ac.il/young/pages/default.aspx