בבית ספרנו מתקיימת תחרות 'ביכורי יצירה' - תחרות ספרותית אומנותית כבר שנים רבות.
הוגה התחרות היה המורה מר יצחק שרפזון ז"ל.

במשך השנים, הלכה והתפתחה התחרות, פרצה את גבולות בית-הספר והפכה להיות גם תחרות עירונית, גם זאת ביוזמתו הנמרצת של מר שרפזון.

לתחרות מוגשות יצירות בשני תחומים עיקריים:

1. ספרות: בתחום זה כלולים: סיפורת, שירה, מאמר ורשימה.
סיפורת על סוגיה השונים: ריאליסטית, פנטסטית, מדע בדיוני,
פואנטית ועוד.

2. אמנות: בתחום זה כלולים: הציור, הרישום, הפיסול והצילום.

היצירות הספרותיות מוגשות לתחרות בשתי מעטפות. באחת מופיעה היצירה תחת שם בדוי, והשניה מכילה את פענוח השם הבדוי.
את היצירות קוראים, מעריכים ושופטים המורים לספרות. את היצירות האומנותיות שופטים המורים לאומנות.
היצירות הזוכות מכונסות בחוברת מיוחדת. לצד היצירות באים נימוקי השופטים לבחירת היצירה.
 
עורך החוברת ומרכז התחרות הן המורות לספרות זאבה לזר ונועה נקר.

חלוקת הפרסים והתעודות נעשית בערב מיוחד באולם האירועים שבאשכול הפיס.
משפחת שרפזון תורמת מדי שנה בשנה שלושה פרסים: על סיפור, שיר ומאמר.

כאמור, התחרות הפכה גם לתחרות עירונית. כל בית-ספר עורך תחרות בבית ספרו
והיצירות הנבחרות של כל בי"ס נשלחות לועדת שופטים עירונית, המורכבת ממורים לספרות ואמנות.
היצירות הנבחרות מכונסות לחוברת מהודרת בהוצאת האגף לחינוך.
טקס חלוקת הפרסים נערך בתיאטרון ראסל או בתיאטרון העירוני, רמת-גן (ברחוב חיבת-ציון).

במסגרת מדור זה, נביא מדי פעם יצירות נבחרות לקריאה ולהנאת התלמידים.

לפניכם השיר שכתבה התלמידה חני ברוק, "אקדח טעון געגועים". נצרף לשיר דברי הערכה
וגם אתם, תלמידים, מוזמנים לשלוח את הערותיכם למורות זאבה לזר ונועה נקר.

זוכי תש"ע

זוכי תשס"ט

זוכי תשע"א - תחרות עירונית - עירוני[1].doc

זוכי תשע"ב - התמונות

 

ביכורי היצירה - תשע"ז